Artikel 101 Verantwoording

Lid 1.
Dit reglement, inclusief alle bijlagen volgens artikel 706, is door het bestuur vastgesteld met het oog op een veilige beoefening van sportparachutespringen op centra aangesloten bij de KNVvL.

Lid 2.
Het dient door elke bij de KNVvL aangesloten organisatie die zich, op welke manier dan ook, bezighoudt met de uitoefening van het sportparachutespringen, nageleefd te worden.

Lid 3.
Het is onverkort van toepassing op alle leden en aspirant leden van de KNVvL, ingedeeld bij de afdeling parachutespringen (hierna: leden van de afdeling), alsook op springers die niet lid zijn van de KNVvL en sprongen maken bij aangesloten organisaties.

Lid 4.
Het gebruik van terminologie in de masculiene vorm heeft geen relatie tot geslacht en omvat elke vorm van sexe.