Artikel 108 Gelijkstelling

Lid 1
Een elders door of vanwege een bevoegde instantie afgegeven equivalent van een sportparachutespringbewijs, A-brevet of B-brevet kan door een instructeur worden gelijkgesteld.

Lid 2
Een elders door of vanwege een bevoegde instantie afgegeven equivalent van een C-brevet, D-brevet en/of bevoegdheid kan alleen door het bestuur worden gelijkgesteld.