Artikel 109 Registratieverplichtingen

Lid 1
De sportparachutist is verplicht in een logboek, met een niet gemakkelijk uitwisbaar schrijfmiddel, naar waarheid minimaal aantekening te houden van:

  • volgnummer, datum en plaats van de sprong
  • de afspringhoogte
  • de duur van de vrije val (indien van toepassing)
  • de soort sprong

De sportparachutist, niet in het bezit van een C-brevet, is verplicht iedere sprong door een andere, bij de springactiviteit aanwezige springer te laten aftekenen. Breveteisen dienen te worden afgetekend door een (hulp)instructeur, met vermelding van hun nummer.

Lid 2
Het is houders van een C-brevet toegestaan hun sprongen in een digitaal logboek bij te houden, waarbij tenminste volgnummer, datum, afspringhoogte en duur van de vrije val worden vastgelegd.

Lid 3
De sportparachutist is verplicht het logboek als omschreven in lid 1 en 2 gedurende ten minste vijf (5) jaren na de laatste erin opgetekende sprong te bewaren.