Artikel 201 Geneeskundige verklaring

Lid 1
Sportparachutisten niet in het bezit van een B-brevet dienen bij iedere sprong in het bezit te zijn van een geldige geneeskundige verklaring, dan wel een geldige ICAO Class 1 of Class 2 Medical.

Lid 2
Houders van een tandembevoegdheid dienen bij iedere tandemsprong in het bezit te zijn van een geldige ICAO Class 1 of Class 2 Medical.

Lid 3
De in lid 1 bedoelde geneeskundige verklaring, waaruit blijkt dat de houder lichamelijk en geestelijk geschikt is voor het sportparachutespringen wordt afgegeven door een bevoegde arts. De verklaring dient te zijn voorzien van het stempel en BIG registratienummer van de arts.