Artikel 204 Geldigheid

Lid 1
De verklaring is maximaal vierentwintig (24) maanden geldig.

Lid 2
In afwijking van lid 1 geldt voor een ICAO Class 1 en Class 2 Medical de geldigheid zoals vermeld is op deze Medical.

Lid 3
De houder van de verklaring of medical mag geen gebruik maken van de bevoegdheid op elk moment dat deze zich bewust is van een afname van de medische geschiktheid waardoor taken behorend bij de bevoegdheid niet meer veilig kunnen worden uitgevoerd.