Artikel 405 Gebruik

Lid 1
De springuitrusting mag alleen voor een sprong gebruikt worden indien:

  • alle onderdelen aanwezig zijn en voldoen aan de eisen van de laatst geldende versie van de Technische Standaard Springuitrustingen (TSS), zoals vastgesteld door het bestuur, en
  • de logkaart ingevuld en ondertekend aanwezig is, en
  • de verklaring van luchtwaardigheid aanwezig en geldig is, en
  • de laatste periodieke inspectie recenter dan zes (6) maanden geleden is uitgevoerd en afgetekend, en
  • de hoofdparachute recenter dan zes (6) maanden geleden is geopend, geïnspecteerd en gevouwen, en
  • deze geschikt en gebruiksklaar is voor de voorgenomen sprong, en
  • de AAD ingeschakeld en correct ingesteld is

Lid 2
Iedere sportparachutist is bij elke sprong verplicht erop toe te zien dat de te gebruiken springuitrusting voldoet aan al het gestelde in lid 1.

Lid 3
Voor iedere sportparachutist niet in het bezit van een A-brevet geldt de verplichting van lid 2 voor de verantwoordelijke instructeur.