Artikel 503 Windlimieten

Lid 1
Bij de eerste vijf (5) sprongen mag de grondwindsnelheid maximaal zes (6) meter per seconde bedragen.

Lid 2
Tijdens de eerste tweehonderd (200) sprongen mag de grondwindsnelheid maximaal negen (9) meter per seconde bedragen.