Artikel 504 Harnastest

Vóór iedere sprong dient een sportparachutist niet in het bezit van een B-brevet aan te kunnen tonen niet langer dan drie (3) maanden geleden met goed gevolg een harnastest te hebben afgelegd. De bevoegdheid tot het afnemen van een harnastest wordt verleend aan:

  • een hulpinstructeur of instructeur, of
  • een hulpinstructeur in opleiding, onder leiding van een (hulp)instructeur, en onder verantwoordelijkheid van een instructeur.

De (hulp)instructeur maakt van een met goed gevolg afgelegde harnastest aantekening in het logboek van de desbetreffende sportparachutist.