Artikel 505 Beschermende verplichtingen ten aanzien van het openingssysteem

Een sportparachutist niet in het bezit van een B-brevet mag uitsluitend de volgende openingsystemen voor hoofdparachutes gebruiken:

  • Static-line: na het voltooien van de AO basisopleiding, of voor houders van AFF-brevet na het hiertoe instructie hebben ontvangen van een (hulp)instructeur.
  • Ripcord: mits voldaan wordt aan artikel 506 lid 1, of voor houders van AFF brevet na het hiertoe instructie hebben ontvangen door een (hulp)instructeur.
  • Handdeployed Bottom Of Container (BOC): tijdens of na het voltooien van de AFF basisopleiding, of indien naar het oordeel van een instructeur voldaan is aan het gestelde in artikel 506 lid 1.