Artikel 601 Sancties

Lid 1
De volgende sancties kunnen worden opgelegd:

  • waarschuwing
  • berisping
  • springverbod
  • opschorting van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden
  • schorsing van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden