Artikel 602 Waarschuwing

Lid 1
De waarschuwing is een sanctie die wordt opgelegd bij een lichte overtreding van de voorschriften, of bij een tekort aan kennis en/of bedrevenheid.

Lid 2
Deze sanctie houdt in dat betrokkene wordt gemaand de voorschriften na te leven. Tevens wordt betrokkene gewezen op een zwaardere sanctie bij herhaling van de overtreding.