Artikel 603 Berisping

Lid 1
De berisping is een sanctie die wordt opgelegd bij een ernstige overtreding van de voorschriften, of bij een voorval te wijten aan een tekort aan kennis en/of bedrevenheid. Deze sanctie kan ook worden opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding waar een waarschuwing voor is opgelegd.

Lid 2
Deze sanctie houdt in dat betrokkene wordt terechtgewezen. Tevens wordt betrokkene gewezen op een zwaardere sanctie bij herhaling van de overtreding.