Artikel 604 Springverbod

Lid 1
Het springverbod is een sanctie die wordt opgelegd bij een zeer ernstige overtreding van de voorschriften of bij een voorval, waarbij door een tekort aan kennis en/of bedrevenheid lichamelijk letsel en/of materiële schade is opgetreden of waarschijnlijk had kunnen optreden.

Deze sanctie kan ook worden opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding waar een waarschuwing of een berisping voor is opgelegd.

Lid 2
Deze sanctie houdt in dat het betrokkene wordt verboden om gedurende een bepaalde tijd parachutesprongen uit te voeren. Het springverbod kan per soort sprong (artikel 102) worden opgelegd. Tevens wordt betrokkene gewezen op een zwaardere sanctie bij herhaling van de overtreding.

Lid 3
De minimale tijd die aan deze sanctie kan worden gesteld is twaalf (12) uren, de maximale tijd twee (2) maanden.