Artikel 605 Opschorting van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden

Lid 1
De opschorting van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden is een voorlopige sanctie die wordt opgelegd bij een zware overtreding van de voorschriften of bij een voorval, waarbij door een tekort aan kennis en/of bedrevenheid zwaar lichamelijk letsel en/of zware materiële schade is opgetreden of zeer waarschijnlijk had kunnen optreden. Deze sanctie kan ook worden opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding of voorval waar een springverbod voor is opgelegd.

Lid 2
Deze sanctie houdt in dat het betrokkene wordt verboden om van de in de sanctie betrokken sportparachutespringbewijs en/of bevoegdheden gebruik te maken, totdat de sanctiecommissie een nadere uitspraak ter zake heeft gedaan. De uitspraak houdt in: intrekking van de opschorting dan wel oplegging van een sanctie als omschreven in artikel 606.

Lid 3
Indien de uitspraak van de sanctiecommissie niet binnen acht (8) weken na oplegging van de opschorting is geschied, dan is daarmee de opschorting beëindigd.