Artikel 607 Bevoegdheid tot het opleggen van sancties

Lid 1
Tot het opleggen van sancties in de zin van de artikelen 602 tot en met 605 zijn bevoegd een instructeur of een lid van de sanctiecommissie.

Lid 2
Tot het opleggen van sancties in de zin van het bepaalde bij artikel 606 is uitsluitend de sanctiecommissie bevoegd.