Artikel 609 Afwijkende bepalingen voor de bevoegdheid Senior Rigger, Master Rigger en Examinator Rigger

Lid 1
In afwijking van artikel 607, lid 1 is, indien het een bevoegdheid Senior Rigger, Master Rigger of Examinator Rigger betreft, tot het opleggen van sancties in de zin van de artikelenĀ 602 tot en met 605 uitsluitend bevoegd een Examinator Rigger of de sanctiecommissie.

Lid 2
Indien de sanctie een riggersbevoegdheid betreft wordt de sanctie opgetekend in het werkplaats logboek, direct volgend op de laatst genoteerde riggersactiviteit, in afwijking vanĀ artikel 608 lid 4.

Lid 3
In aanvulling op artikel 608 lid 5 zal, indien de sanctie een riggersbevoegdheid betreft, het schrijven bedoeld in artikel 608 lid 5 ook worden verzonden aan alle houders van de bevoegdheid Senior Rigger of Master Rigger.