Praktijkeisen B-brevet

PRAKTIJK EISEN
Eigen vaardigheden (aantallen zijn totalen, i.e. inclusief de sprongen voor het A-brevet):

  1. Ten minste 50 vrijeval sprongen.
  2. Ten minste 30 minuten vrijeval tijd.
  3. 10 formatie instructiesprongen, waarvan tenminste 5 met minimaal 3 deelnemers
  4. 10 sprongen met een landing binnen 5 meter van het aangewezen landingspunt.
  5. Hebben voldaan aan de minimale vaardigheidseisen van 1 van de wedstrijddisciplines zoals omschreven in de desbetreffende “bijlage BR B-breveteisen”.
  6. Eigen springuitrusting kunnen controleren op veiligheid voor gebruik.
  7. 10 sprongen, volledig te besteden aan canopy control.

Pagina 7
BR_2018